Pisno vprašanje E-008385/11 Fiorello Provera (EFD) za Komisijo. Turška zavrnitev poročila Združenih narodov o flotilji za Gazo