Förslag till avgörande av generaladvokat Mazák föredraget den 2 september 2010.$