Concluziile avocatului general Mazák prezentate la data de 2 septembrie 2010.#Konkurrensverket împotriva TeliaSonera Sverige AB.#Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Stockholms tingsrätt - Suedia.#Trimitere preliminară - Articolul 102 TFUE - Abuz de poziție dominantă - Prețuri aplicate de un operator de telecomunicații - Produse ADSL destinate revânzării - Servicii de conexiune în bandă largă către clienții finali - Micșorare a marjei concurenților sau efect de «foarfecă tarifară».#Cauza C-52/09. Concluziile avocatului general Mazák prezentate la data de 2 septembrie 2010.