Regulamentul (UE) nr. 196/2011 al Comisiei din 28 februarie 2011 de anulare a înregistrării unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Rieser Weizenbier (IGP)]