Întrebare scrisă P-009612/11 Olga Sehnalová (S&D) adresată Comisiei. Recunoașterea reciprocă a drepturilor sociale ale persoanelor cu handicap în UE