Rozhodnutie Rady z 1. októbra 2007 o uzavretí konzultácií s Republikou Fidžijských ostrovov podľa článku 96 Dohody o partnerstve AKT – ES a článku 37 nástroja rozvojovej spolupráce (2007/641/ES)