Neuvoston päätös , tehty 1 päivänä lokakuuta 2007 , Fidžin tasavallan kanssa AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan ja kehitysyhteistyön rahoitusvälineen 37 artiklan nojalla käytyjen neuvottelujen päättämisestä (2007/641/EY)