Rozhodnutí Rady ze dne 1. října 2007 o uzavření konzultací s Fidžijskou republikou podle článku 96 Dohody o partnerství AKT-ES a článku 37 finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci (2007/641/ES)