Cauza T-439/09: Hotărârea Tribunalului din 18 octombrie 2011 — Purvis/Parlamentul ( „Norme privind cheltuielile și indemnizațiile deputaților în Parlamentul European — Sistemul de pensie suplimentară — Refuzul de a acorda o parte din pensia suplimentară facultativă sub forma unei sume forfetare — Excepție de nelegalitate — Drepturi dobândite — Încredere legitimă — Proporționalitate” )