Întrebare scrisă E-1844/10 adresată de Michail Tremopoulos (Verts/ALE) Comisiei. Acțiuni în justiție privind lacul Koroneia