Uredba Sveta (EU) št. 1040/2012 z dne 7. novembra 2012 o spremembi Uredbe (ES) št. 754/2009 glede izključitve določenih skupin plovil iz ureditve ribolovnega napora, določenega v Uredbi (ES) št. 1342/2008, ter o spremembi uredb (EU) št. 43/2012 in (EU) št. 44/2012 glede določenih ribolovnih možnosti