Nařízení Rady (EU) č. 1040/2012 ze dne 7. listopadu 2012 , kterým se mění nařízení (EU) č. 754/2009, pokud jde o vyloučení některých skupin plavidel z režimu intenzity rybolovu stanoveného v nařízení (ES) č. 1342/2008, a kterým se mění nařízení (EU) č. 43/2012 a (EU) č. 44/2012, pokud jde o některá rybolovná práva