Întrebare scrisă E-2342/10 adresată de Syed Kamall (ECR) Comisiei. Autorităţile maghiare de supraveghere a frontierelor