Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5924 – Trident/Hellman & Friedman/Sedgwick) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE