Întrebare scrisă E-002298/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) adresată Comisiei. Directiva 2005/71/CE și exodul inteligenței din spațiul euromediteranean al învățământului superior, al științei și al cercetării