Întrebare scrisă E-007506/11 Jan Březina (PPE) adresată Comisiei. Punerea în aplicare a programelor operaționale Cercetare și dezvoltare în materie de inovare și Educație pentru competitivitate în Republica Cehă