Úřední věstník Evropské unie, L 301, 12. listopad 2008