Komisijos reglamentas (EB) Nr. 616/2007 2007 m. birželio 4 d. dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo