Регламент (ЕО) № 616/2007 на Комисията от 4 юни 2007 година за откриване и управление на тарифни квоти на Общността за птиче месо с произход от Бразилия, Тайланд и други трети страни