Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6499 – FCC/Mitsui Renewable Energy/FCC Energia) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE