Cauza T-534/12: Acțiune introdusă la 8 decembrie 2012 — Still/OAPI (Fleet Data Services)