Asia T-534/12: Kanne 8.12.2012 — Still v. SMHV (Fleet Data Services)