Kohtuasi T-534/12: 8. detsembril 2012 esitatud hagi — Still versus Siseturu Ühtlustamise Amet (Fleet Data Services)