Cauza C-307/12: Acțiune introdusă la 25 iunie 2012 — Comisia Europeană/Bulgaria