Mål T-374/20: Talan väckt den den 15. juni 2020 – KM mot kommissionen