Zadeva T-374/20: Tožba, vložena 15. junija 2020 – KM/Komisija