Lieta T-374/20: Prasība, kas celta 2020. gada 15. jūnijā – KM/Komisija