Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1055/2012 al Comisiei din 9 noiembrie 2012 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun