Situația veniturilor și a cheltuielilor Agenției Executive pentru Sănătate și Consumatori pentru exercițiul financiar 2011 – Bugetul rectificativ nr. 2