Cauza C-10/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 19 martie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Finlanda (Impozitarea în Finlanda a vehiculelor de ocazie importate din alte state membre — Conformitatea reglementării naționale cu articolul 90 primul paragraf CE,cu A șasea directivă TVA și cu Directiva 2006/112/CE)