COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL ȘI COMITETUL REGIUNILOR INSTAURAREA UNUI CLIMAT DE ÎNCREDERE ÎN JUSTIȚIE LA NIVELUL UEO NOUĂ DIMENSIUNE A FORMĂRII JUDICIARE EUROPENE