Întrebare scrisă E-010631/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) adresată Comisiei. Noul program multianual UE/FMI