Întrebare scrisă E-000203/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) adresată Comisiei. Drepturile consumatorilor pe internet