COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU ȘI COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN privind viitorul taxei pe valoarea adăugatăSpre un sistem de TVA mai simplu, mai solid și mai eficient adaptat la piața unică