Document de lucru al comisiei - Rezumat al evaluării impactului - Document care însoţeşte Cartea albă privind sportul {COM(2007) 391 final} {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935}