Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/159 al Comisiei din 5 februarie 2020 privind reînnoirea autorizării Enterococcus faecium DSM 7134 ca aditiv în hrana purceilor înțărcați și a porcilor pentru îngrășat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 538/2007 (titularul autorizației: Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Text cu relevanță pentru SEE)