Regulamentul (UE) nr. 195/2011 al Comisiei din 28 februarie 2011 de anulare a înregistrării unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Gögginger Bier (IGP)]