Regulamentul (UE) nr. 884/2010 al Comisiei din 7 octombrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1464/2004 în ceea ce privește perioada de așteptare referitoare la „Monteban” , aditiv care aparține grupei coccidiostatice și alte substanțe medicamentoase Text cu relevanță pentru SEE