2012/261/UE: Decizia Parlamentului European și a Consiliului din 19 aprilie 2012 privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana – Construcții de clădiri, Spania)