Proiect de buget rectificativ nr. 6 la bugetul general 2010 - Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor pe secţiuni - Secţiunea II – Consiliul European şi Consiliul - Secţiunea III - Comisia - Secţiunea X – Serviciul european pentru acţiune externă