Întrebare scrisă E-010095/10 Franz Obermayr (NI) adresată Comisiei. Porumbul modificat genetic SmartStax