Întrebare scrisă E-7887/10 de Ingeborg Gräßle (PPE) adresată Comisiei. Bilanț anual pentru 2009 al ITER II