Ordonanța președintelui Curții din data de 20 septembrie 1982.