Komisijas Regula (EK) Nr. 2295/2003 (2003. gada 23. decembris), ar ko ievieš sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 1907/90 par konkrētiem olu tirdzniecības standartiem