Cauza C-83/13: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 8 iulie 2014 (cerere de decizie preliminară formulată de Arbetsdomstolen – Suedia) – Fonnship A/S, Svenska Transportarbetareförbundet/Svenska Transportarbetareförbundet, Fonnship A/S, Facket för Service och Kommunikation (SEKO) [Transporturi maritime — Libera prestare a serviciilor — Regulamentul (CEE) nr. 4055/86 — Aplicabilitate cu privire la transporturile efectuate din sau către state părți la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) prin intermediul unor nave care arborează pavilionul unei țări terțe — Acțiuni sindicale desfășurate în porturile unui astfel de stat în favoarea unor resortisanți ai unor țări terțe angajați pe aceste nave — Lipsa de relevanță a cetățeniei și a naționalității lucrătorilor și a navelor respective în privința aplicabilității dreptului Uniunii]