Cinzano TITJUR Hotărârea Curții din data de 16 decembrie 1970. # Francesco Cinzano & Cia GmbH împotriva Hauptzollamt Saarbrücken. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Bundesfinanzhof - Germania. # Cauza 13-70.