Conclusie van advocaat-generaal Lenz van 29 april 1986.