Forslag til afgørelse fra generaladvokat Lenz fremsat den 29. april 1986.