Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos Tarybos sprendime 2011/101/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Zimbabvei ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei numatytos ribojamosios priemonės