Kirjalik küsimus E-000629/11 Liam Aylward (ALDE) komisjonile. Kohalik ja piirkondlik toetus loome- ja kultuurimajandusele